Echo’s en screening

Vroege echo
Deze echo vindt bij ons op de praktijk plaats als je ongeveer 8 weken zwanger bent. We kijken dan of het hartje klopt en of de zwangerschap in de baarmoeder zit. Dit is in principe een inwendige echo omdat de baarmoeder nog te klein is om de baby via de buik te bekijken. Ten gevolge van de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan wordt deze echo op basis van landelijke adviezen alleen op medische indicatie gemaakt.

Termijnbepaling
Tussen 10 en 12 weken wordt de termijnecho gemaakt. Tijdens dit onderzoek wordt de baby nauwkeurig opgemeten en stellen we de uitgerekende datum vast.

Echo bloedverlies
Deze echo wordt op indicatie in onze praktijk gemaakt.

Groei-echo  
Bij iedere controle voelen wij aan je buik. Als er een reden voor is dan wordt de groei extra gecontroleerd met een echo.

Liggingsecho
Om de ligging met zekerheid vast te stellen wordt er tussen 34-36 weken nog een echo gemaakt. Ten gevolge van de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan wordt deze echo momenteel niet altijd gemaakt. De echo wordt alleen gemaakt als de ligging van de baby niet zeker is bij het uitwendig onderzoek.

Prenatale screening

NIPT, Combinatietest en 20 weken echo

Willen jullie je ongeboren kind laten onderzoeken?
Er zijn twee soorten onderzoek: screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom en de 20 weken echo. Deze onderzoeken zijn niet verplicht. Jullie beslissen zelf of je deze onderzoeken wilt laten doen. 

Voor goede informatie over beide mogelijkheden van screening verwijzen wij naar de landelijke website over onderzoek van het ongeboren kind

Daarnaast zijn er ook goede folders beschikbaar over beide onderzoeken, die ook in diverse andere talen beschikbaar zijn.

Met vragen over deze informatie kan je natuurlijk altijd bij ons terecht. We gaan hier ook altijd op in tijdens het intakegesprek. Hoe de verwijzing voor deze onderzoeken in zijn werk gaat komt dan ook aan de orde.

De 20 weken echo wordt verricht bij Diagnostiek voor U in Eindhoven. Bij een medische indicatie ga je naar het MMC (Veldhoven) of MUMC (Maastricht).