Privacyverklaring

Informatie over de verwerking van persoonsgevens

Het verwerken van gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid.

Zo gaan wij met persoonsgegevens om:

 • Persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op en gebruiken we om goede zorg te kunnen verlenen.
 • Deze gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Als hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf.
 • De gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Op je zwangerschapskaart is het mogelijk je persoonsgegevens te bekijken.
 • Als je vindt dat de gegevens die wij hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons (schriftelijk) vragen om deze gegevens aan te passen.
 • Je kunt ons ook vragen om je persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we je gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Het is mogelijk om de toestemming tot onze verwerking van jullie persoonsgegevens in te trekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan de gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • Je kan bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met de persoonsgegevens, zoals een datalek.
 • Persoonsgegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Door in zorg te zijn bij ons in de praktijk ga je met deze opslag (verwerking) akkoord.