Klachtenregeling

Indien je niet tevreden bent over de gekregen verloskundige zorg, bespreek je klacht dan met ons.
Komen we er samen niet uit, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).
Deze instantie is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt verder met ondersteuning en advies bij een klacht. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk.

De klachtenfunctionaris is bereikbaar op 088 – 024 51 23. 
Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.