Nieuws over de Coronavaccinatie

De multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ adviseert gezonde zwangere vrouwen niet routinematig te vaccineren.
Er zijn twee groepen die hierop een uitzondering vormen:

Ten eerste zwangere vrouwen met onderliggende ernstige ziekten.
Ten tweede zwangere vrouwen met beroepen waarbij hoge en niet te vermijden blootstelling aan SARS-CoV-2 voorkomt en die volgens het Nederlandse prioriteringsschema voor vaccinatie in aanmerking komen.

Vaccinatie bij borstvoeding of voorafgaand aan een zwangerschap

De werkgroep is verder van mening dat vaccinatie kan plaatsvinden bij vrouwen die borstvoeding geven. En hoewel de werkgroep dit niet propageert, ziet zij vooralsnog geen bezwaar tegen vaccinatie van mannen of vrouwen in de preconceptionele periode bij een kinderwens of vruchtbaarheidsbehandeling. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen.

Meer informatie is te vinden bij de vragen en antwoorden over het vaccin op de RIVM-site.