Erkenning en Aangifte

Erkenning

Wanneer jullie niet gehuwd of geregistreerd partner zijn, dan kan het juridisch ouderschap van de partner pas tot stand komen na het laten opmaken van een akte van erkenning. Toestemming van de moeder is daarbij vereist. Ons advies is om dit voor de 24e zwangerschapsweek te doen. Om de erkenning van een kind te regelen maak je een afspraak bij de afdeling burgerzaken van de gemeente.

Aangeven van de baby

De geboorteaangifte moet uiterlijk 3 dagen na de geboorte gedaan worden. De dag van de geboorte telt niet mee. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag  de aangifte ook op de eerste werkdag erna. Voor het maken van een afspraak

Digitaal aangifte doen in Geldrop-Mierlo

In de gemeente Geldrop-Mierlo is het nu ook mogelijk om digitaal aangifte van geboorte te doen. De wet is hiervoor aangepast. Het doen van digitale geboorteaangifte is alleen mogelijk is als de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring ontvangt van de betrokken arts of verloskundige, waarin staat dat het kind daadwerkelijk is geboren.

Bij een bevalling onder onze verantwoordelijkheid zullen wij zorgen dat deze verklaring via een beveiligde mail naar het gemeentehuis gaat. De ouders kunnen dan via www.geldrop-mierlo.nl/geboorteaangifte de geboorteaangifte zelf indienen.

Voorwaarden digitaal aangifte doen:

  • tenminste één van beide ouders heeft de Nederlandse nationaliteit
  • je bent getrouwd of hebt al erkenning van de ongeboren vrucht gedaan

Aanvragen ouderlijk gezag

Als je niet gehuwd bent of geregistreerd partnerschap hebt dan kan ná de aangifte met toestemming van de moeder het gezamenlijk gezag over het kind worden aangevraagd. Dat kost geen geld. Met je DigiD krijgt je toegang tot het digitale formulier ‘Aanvragen gezamenlijk gezag’.

Aangeven bij je ziektekostenverzekering

Uiterlijk 4 maanden na de bevalling moet een baby ingeschreven zijn bij je zorgverzekering. Het is aan te raden de baby bij te schrijven op de polis van de ouder met de meest uitgebreide verzekering.