Erkenning, Naamkeuze en Aangifte

Erkenning

Wanneer jullie niet gehuwd of geregistreerd partner zijn, dan kan het juridisch ouderschap van de partner pas tot stand komen na het laten opmaken van een akte van erkenning. Toestemming van de moeder is daarbij vereist. Ons advies is om dit voor de 24e zwangerschapsweek te doen. Om de erkenning van een kind te regelen maak je een afspraak bij de afdeling burgerzaken van de gemeente.

Naamkeuze achternaam

Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen?
Je kan voor je kind de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen. En vanaf 1 januari 2024 kan het eerste kind als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren ook de achternamen van beide ouders krijgen. De gekozen achternaam geldt dan ook voor alle volgende kinderen van deze ouders.

Er is vanaf 1 januari 2024 ook een overgangsregeling voor kinderen die op (of na) 1 januari 2016 zijn geboren.

Aangifte van de baby

De geboorteaangifte moet uiterlijk 3 dagen na de geboorte gedaan worden. De dag van de geboorte telt niet mee. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag  de aangifte ook op de eerste werkdag erna. De aangifte kan meestal digitaal gedaan worden. Meer informatie vind je op de website van de gemeente waar je kind is geboren.

Voorwaarden digitaal aangifte doen:

  • je bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap
  • je hebt het kindje(s) vóór de geboorte laten erkennen (bij niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap)
  • je bent een alleenstaande moeder
  • minstens één van de ouders heeft de Nederlandse nationaliteit

Aanvragen ouderlijk gezag

Als je niet gehuwd bent of geregistreerd partnerschap hebt dan kan ná de aangifte met toestemming van de moeder het gezamenlijk gezag over het kind worden aangevraagd. Dat kost geen geld. Met je DigiD krijgt je toegang tot het digitale formulier ‘Aanvragen gezamenlijk gezag’.

Aangeven bij je ziektekostenverzekering

Uiterlijk 4 maanden na de bevalling moet een baby ingeschreven zijn bij je zorgverzekering. Het is aan te raden de baby bij te schrijven op de polis van de ouder met de meest uitgebreide verzekering.