Omgaan met pijn

Bevallen is een hele klus en doet pijn. Het is belangrijk ontspannen te zijn. Wanneer je van jezelf weet dat je moeite hebt met ontspannen dan is het een goed idee om tijdens de zwangerschap een cursus met aandacht voor ontspanning, zoals Yoga te volgen. 

Er zijn verschillende hulpmiddelen om met de bevallingspijn om te gaan:

  • Zoals al genoemd, kan het nemen van een douche of bad goed helpen bij het verdragen van de pijn.
  • Ook is je ademhalingstechniek heel belangrijk. Door rustig je weeën weg te zuchten, kom je in een ritme waarbij het lichaam stoffen aanmaakt die een pijnstillend effect hebben: endorfinen. Deze endorfinen zorgen ervoor dat de pijn dragelijker is.
  • Mocht je behoefte hebben aan een andere manier van pijnstilling dan kun je een zogenaamde geboorteTENS huren. Dit is een apparaatje dat pijnprikkels van weeën zo beïnvloedt dat de intensiteit van de pijn minder wordt ervaren. TENS staat voor Transcutane Elektro Neuro Stimulatie. Als je weeën hebt, stuurt je lichaam pijnsignalen naar je hersenen. Het apparaatje blokkeert deze prikkels via lichte elektrische pulsen. Een aantal verzekeraars vergoedt de geboorteTENS. Vraag dat na bij je verzekering.
  • Wanneer deze middelen niet voldoende zijn, is het mogelijk pijnbestrijding te krijgen in het ziekenhuis. We hebben het dan over een injectie of een infuus met een morfine-achtig medicijn of een ruggenprik (epiduraal). Aan pijnbestrijding zit altijd een klein risico verbonden. Dit komt door de mogelijke bijwerkingen. Daarom wordt je bevalling bij een pijnstilllingsverzoek overgedragen aan de gynaecoloog en wordt de baby door middel van een CTG (hartfilmpje) extra in de gaten gehouden. De mogelijkheid van pijnstilling met behulp van lachgas is er niet in de ziekenhuizen in deze regio.

Er is goede informatie over de voorbereiding op de bevalling en de mogelijkheden van pijnstilling te vinden op de website deverloskundige.nl. Je vindt daar veel uitleg, en ook filmpjes.
Onze collega’s in het Anna Ziekenhuis maakten ook een duidelijk filmpje met uitleg over pijnstiling met de ruggenprik of het morfine-pompje (Remifentanyl).