Digitaal geboorteaangifte doen in Geldrop-Mierlo

In de gemeente Geldrop-Mierlo is het nu ook mogelijk om digitaal aangifte van geboorte te doen. De wet is hiervoor aangepast. Het doen van digitale geboorteaangifte is alleen mogelijk is als de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring ontvangt van de betrokken arts of verloskundige, waarin staat dat het kind daadwerkelijk is geboren.

Bij een bevalling onder onze verantwoordelijkheid zullen wij zorgen dat deze verklaring via een beveiligde mail naar het gemeentehuis gaat. De ouders kunnen dan via www.geldrop-mierlo.nl/geboorteaangifte de geboorteaangifte zelf indienen.

Voorwaarden digitaal aangifte doen:

  • tenminste één van beide ouders heeft de Nederlandse nationaliteit
  • je bent getrouwd of hebt al erkenning van de ongeboren vrucht gedaan