Geboortecentrum Anna en het Coronavirus, het laatste nieuws – met update neonatologie (24/3)

Naar aanleiding van de ontwikkelingen met het Coronavirus zijn de bezoekersregels van het St. Anna Ziekenhuis verder aangescherpt. Dit om verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen.

Voor zwangeren die het ziekenhuis bezoeken gelden de onderstaande regels

Consulten van zwangeren en kraamvrouwen: begeleiding niet toegestaan

Begeleiding is alleen toegestaan wanneer dit medisch noodzakelijk is. Neem bij vragen contact op met de polikliniek gynaecologie (040-286 4820)

Opnames van zwangeren:  geen bezoek

Per 20 maart is bezoek aan patiënten in het ziekenhuis niet meer toegestaan. Ze willen sociale contacten zoveel mogelijk voorkomen, zodat patiënten en medewerkers beter beschermd kunnen worden. Er zijn uitzonderingen mogelijk. De behandelend specialist en het afdelingshoofd beslissen of bezoek als uitzondering eventueel is toegestaan.

Opnames van barenden

Alleen de partner is toegestaan aanwezig te zijn tijdens de bevalling. Wanneer de partner gedurende de bevalling het ziekenhuis verlaat, is het niet toegestaan om op het geboortecentrum terug te keren.

Poliklinisch bevallen en bevallen met een medische indicatie

Op dit moment is het nog zo dat als je kiest voor een poliklinische bevalling je dan met één van ons het ziekenhuis in mag. Als er tijdens je bevalling thuis een medische indicatie ontstaat dan is de gang van zaken wel al anders dan wij gewend zijn. In normale tijden blijven we vaak bij een bevalling met een medische indicatie aanwezig, om je toch nog te kunnen steunen. Dit doen we ook graag!

Nu gaan we in die situatie niet mee het ziekenhuis in. Wij zijn dan een extra persoon in en uit het ziekenhuis en de verantwoordelijkheid ligt toch bij de verloskundige en gynaecoloog van het ziekenhuis. We namen dit besluit met pijn in ons hart! Je kan gelukkig rekenen op goede en persoonlijke zorg door onze collega’s van het geboortecentrum.

Bezoek afdeling neonatologie i.v.m. Corona St. Anna Ziekenhuis

Voorwaarden wanneer kraamvrouw is opgenomen

Wanneer de moeder is opgenomen in het Geboortecentrum of er sprake is van inroomen op de kinderafdeling gelden de volgende voorwaarden:

  • De moeder mag onbeperkt bezoek brengen aan het kind op de afdeling neonatologie. Dit gaat altijd in overleg met de verpleegkundige.
  • Indien de partner van de opgenomen kraamvrouw naar huis gaat, wordt het afgeraden om het kind op neonatologie te bezoeken. Wil de partner toch komen of is dit door omstandigheden vereist of gewenst? Dan mag de partner 1x per dag het kind bezoeken. De bezoektijd wordt in overleg met de verpleegkundige bepaald. De partner mag het kind niet tegelijk met de moeder bezoeken.
  • De partner mag de opgenomen kraamvrouw niet bezoeken. Het is daarom ook niet toegestaan om tegelijkertijd met de moeder de afdeling neonatologie te bezoeken.

Voorwaarden wanneer de kraamvrouw thuis is

Wanneer de moeder thuis is, mag er 2x per dag één ouder op bezoek komen bij het kind. De bezoektijden worden met de verpleegkundige afgesproken. Dit om te voorkomen dat er meerdere ouders tegelijkertijd aanwezig zijn.
We begrijpen dat deze ingrijpende maatregel veel voor u betekent. Met deze maatregel willen we sociale contacten zoveel mogelijk voorkomen, zodat we onze patiënten en medewerkers beter kunnen beschermen. Wij hopen op uw begrip.

Praktische zaken

Het is mogelijk om de was en andere persoonlijke spullen of boodschappen af te geven of op te halen. Dat kan van maandag t/m vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur in de centrale hal bij de hoofdingang. Buiten openingstijden en in het weekend kunnen spullen worden afgegeven via de tijdelijke ingang SEH. Vlak na de ingang staan de medewerkers van het St. Anna Ziekenhuis klaar om het in ontvangst te nemen.